Bệnh chuyên khoa

9 Phương pháp phòng ngừa và giảm thiểu bệnh ung thư

1. Không hút thuốc lá Không nên hút thuốc lá, như ai cũng biết tác hại của thuốc lá như chất Nicotine là loại hoạt chất gây ra tác nhân của bệnh phổi và ung thư phổi rất cao. Ngay cả việc hút thuốc lá thụ động cũng có nguy cơ rất cao về bệnh […]